Психологія і війна: незасвоєні уроки Густава ле Бона

Назва: Психологія і війна: незасвоєні уроки Густава ле  Бона
Автори: В.І.Осьодло, 
             Т.М.Траверсе

             

Мова: українська
Рік видання: 2023
Кількість сторінок:  320
Розмір/формат: 60х90/16  (145х205 мм)

Обкладинка: тверда
Серія: Політичні портрети

ISBN: 978-966-922-216-9

ISBN 978-966-922-219-0 (Вид. 2-ге, випр. і доп.)

 

 

У монографії досліджуються теоретичні й практичні аспекти психології війни.

Трансформуючись разом із розвитком суспільств і людства в цілому,

війна набуває різних домінант, функцій і надалі залишається феноменом людського буття.

Для фахівців з військової справи, психологів, політологів, науково-педагогічних

і наукових працівників, докторантів, студентів, курсантів (слухачів), ад’юнктів (аспірантів), а також широкого кола читачів


560,00 грн

Детальніше...

Симон Петлюра "Я вірю і певний ,Україна як держава буде"

Назва:

Симон Петлюра "Я вірю і певний ,Україна як держава буде"

Автор: Станіслав Кульчицький

             

Мова: українська
Рік видання: 2022
Кількість сторінок:  672
Розмір/формат: 60х90/16 (145х215 мм)

Обкладинка: тверда
Серія: Політичні портрети

ISBN : 978-966-922-208-4

 
   

Книга розповідає про життя, публіцистичну і політичну діяльність  Симона Петлюри (1879–1926) — професійного революціонера, Головного отамана Армії Української Народної Республіки, голови Директорії УНР, безкомпромісного борця за європейський шлях розвитку відродженої національної державності, переконаного ворога червоного і білогвардійського російського імперіалізму.

 

650,00 грн

Детальніше...

Чеслав Мілош: "Більше за одне життя"

Назва:

: Чеслав Мілош: "Більше за одне життя"

Автор: Володимир Горбатенко

             

Мова: українська
Рік видання: 2022
Кількість сторінок:  336
Розмір/формат: 60х90/16 (145х215 мм)

Обкладинка: тверда
Серія: Політичні портрети

ISBN   978-966-922-209-1

 

Ця книга — життєва і творча біографія Чеслава Мілоша великого польського поета, есеїста, перекладача, політичного мислителя, лауреата Нобелівської премії. Як літописець ХХ століття, що пережив німецьку окупацію, радянське поневолення, вимушену еміграцію, він до кінця виконав місію провідника в безкомпромісній боротьбі із задухою тоталітаризму та ініціатора утворення родинної Європи — сукупності малих батьківщин, здатних дбайливо оберігати свою ідентичність.

Життя і творчість Чеслава Мілоша — цінне джерело для усвідомлення багатокультурної мозаїки Європи, особливостей боротьби польського народу за свободу і демократію, взаємозалежності літератури і політики, перспектив формування нової цивілізації.

   

 

390,00 грн

Детальніше...

Іван Мазепа "А за віру хоч умріте, и вольностей бороніте"

Назва:

Іван Мазепа "А за віру хоч умріте, и вольностей бороніте"

Автор: Віктор Горобець

             

Мова: українська
Рік видання: 2022
Кількість сторінок:  542
Розмір/формат: 60х90/16 (145х215 мм)

Обкладинка: тверда
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-211-4

 
   

Книга розповідає про найбільш відомого, але водночас і досі неоднозначно оціненого в історіографії персонажа козацької історії — гетьмана України в 1687–1709 роках Івана Мазепу. Життя і діяльність очільника Гетьманату представлено на широкому тлі політичного й соціального розвитку України та в контексті динамічних міжнародних перегрупувань, що мали місце в Центрально-Східній Європі в останні десятиліття ХVІІ — на початку ХVІІІ ст. й безпосередньо впливали на українські справи. Особлива увага звертається на зовнішньополітичні процеси, спричинені перебігом Великої Північної війни 1700–1721 років. Детально аналізуються наслідки втягування України у війну, а також способи реагування гетьманського уряду Івана Мазепи на загрози та виклики, які вона несла ранньомодерній Українській державі.

Видання адресується науковцям, викладачам, студентам історичних факультетів, усім, хто цікавиться історією України.

 

600,00 грн

Детальніше...

ЛЕОНІД КРАВЧУК

Назва: ЛЕОНІД КРАВЧУК
Автори: Микола Михальченко
              Віктор Андрущенко

             

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  598
Розмір/формат: 60х90/16 
Обкладинка: тверда
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-202-2

 
    Ця праця не є повноцінною біографією Л. М. Кравчука. Це дослідження, головним чином, проміжку часу, коли радянський партійний чиновник перетворюється на українця-патріота і керівника незалежної України, досягає піку кар’єри, як людина з політика перетворюється на політичного діяча і «програє» своє майбутнє. Розрахована на широке коло читачів.

 

Детальніше...

Гнат Павлович Житецький: біографічний ескіз в інтер`єрі архівних документів і наукової спадщини

Назва: Гнат Павлович Житецький: біографічний ескіз в інтер`єрі архівних документів і наукової спадщини

Автори:Лариса Буряк, Вікторія Патик
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок: 624
Розмір/формат: 70х100/16 (170х240 мм)
Обкладинка: тверда
ISBN 978-966-922-205-3

 

635,00 грн

Детальніше...

ВІЙНА ПАМ`ЯТЕЙ Змагання за спадщину Київської Русі

Назва: ВІЙНА ПАМ`ЯТЕЙ  
Змагання за спадщину
Київської Русі
Автори: ВОЛОДИМИР РИЧКА

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  416
Розмір/формат: 60х84/16 (145х200мм), 
Обкладинка: тверда

ISBN 978-966-922-204-6

 
   

Книга присвячена осягненню довготривалих і запеклих зма-
гань української та російської інтелектуальних еліт за спадщину
Київської Русі.
У книзі відтворено історичні погляди середньовічних книжників
на києворуське минуле, уявлення науковців і письмен-
ників XVIII–ХХ ст. про правонаступництво народів Східної
Європи
на історичну спадщину Київської Русі. Розкрито спосо-
би одноосібного привласнення її імперською Росією та оскар-
ження такої парадигми українцями.
Видання розраховане на професійних істориків, викладачів
і студентів історичних та гуманітарних факультетів вищих навчальних
закладів.

 

410,00 грн

Детальніше...

Гнат Павлович Житецький: біографічний ескіз в інтер`єрі архівних документів і наукової спадщини

Назва: Гнат Павлович Житецький: біографічний ескіз в інтер`єрі архівних документів і наукової спадщини

Автори:Лариса Буряк, Вікторія Патик
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок: 624
Розмір/формат: 70х100/16 (170х240 мм)
Обкладинка: тверда
ISBN 978-966-922-205-3

 

562,00 грн

Детальніше...

Диалектика права. Книга 2. Первобытное право

Назва: Диалектика права. Книга 2. Первобытное право

Автори:: Олексій Ющик

Мова: русский

Рік видання: 2021

Кількість сторінок: 864

Розмір/формат: : 60х90/16 (145х215 мм)

Обкладинка: Палітурка

Серія:

ISBN 978-966-313-490-1

ISBN 978-966-922-199-5 ( кн.2)

В книге впервые в юридической науке рассмотрено первобытное право в качестве первоначального вида права как явления; исследуются предпосылки и условия его возникновения, характеризуются основные этапы его развития.

Отталкиваясь от общего учения о праве, разработанного в первой книге, автор конкретизировал общее понятие права применительно к возникновению последнего, его развитию в условиях первобытного общества и определению сущностных характеристик первобытного права, качественно отличающих его от исторически следующего за ним юридического права.

Применение диалектико­материалистической методологии исследования позволило по­новому раскрыть понятие права в его соотношениях с различными общественными институтами (власти, управления, нравственности, ре­лигии и др.), открывая возможность для критической оценки существующих учений о происхождении права, взглядов на первобытное право и формирования исходя из этого самостоятельной диалектической теории права.

Для ученых­обществоведов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических факультетов, всех, кто интересуется данной проблематикой.

Про автора:

    

Ющик Юлексій Іванович- доктор юридичних наук, професор,провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

495,00 грн

Августин Волошин — будівничий української державності за Карпатами.

Назва:

Августин Волошин — будівничий української державності за Карпатами. 


Автори:

Микола Вегеш, Степан Віднянський

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  472
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-177-3

 
    

У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874–1945) — Героя України (2002), президента Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політичного і державного діяча, загальновизнаного лідера українського національно-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині ХХ ст. Розповідається про історичні умови формування світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійну, культурно-освітню, педагогічну і громадсько-політичну працю та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі — Карпатської України і внесок у розбудову карпато-української державності напередодні Другої світової війни, а також про життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатованого 75 років тому в радянських в’язницях. Автори акцентують увагу на дискусійних питаннях, пов’язаних насамперед з політичною діяльністю Волошина та оцінкою Карпатської України як одного з етапів українського державотворення і феномену української історії.

Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, роллю і місцем у ній політичних постатей.

330,00 грн

Детальніше...

Петро Дорошенко: особистість в реаліях епохи

Назва:

Петро Дорошенко: особистість в реаліях епохи


Автори:

Валерій Смолій, Валерій Степанков

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  792
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
 Серія:

Політичні портрети

ISBN 978-966-922-184-1

 
    

 

У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини — другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально­східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького.

Розраховано на фахівців­істориків, викладачів і студентську молодь, широкий читацький загал.


 
  
 

Багаторічна праця в царині проблематики Національної революції середини — другої половини ХVІІ ст., окрім написання низки різноформатних розвідок теоретичного і конкретно-історичного характеру, цілком логічно підвела нас до необхідності поглянути на події цього буремного часу крізь призму життя та діяльності двох українських володарів булави, одному з яких судилося пережити найвищий злет, а другому — гіркоту і трагізм поразки могутнього руху українців. Так було створено життєпис Богдана Хмельницького. Нині ми пропонуємо читацькому загалу нову монографію, що присвячується Петрові Дорошенку, особистості, без сумніву, неординарній, до кінця відданій ідеям свого великого попередника і наставника на політичному поприщі, за матеріалізацію яких, незважаючи на періоди невдач, поступок, компромісів, він послідовно і наполегливо боровся.

 

 

СМОЛІЙ Валерій Андрійович — академік НАН України, доктор історичнихнаук, професор, фахівець у галузі української історії доби середньовіччя і раннього нового часу. Пріоритетами його наукової творчості є проблеми еволюції українського козацтва; національно-визвольних змагань українського народу; формування суспільноїсвідомості українського соціуму; становлення національного етносу та самобутнього розвитку його культури; перебігу державотворчогопроцесу в Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.; міждержавних відносину Центрально-Східній Європі раннього нового часу та місця і ролів них українського фактора тощо, а також методологічні розробки, в яких відбито теоретичні роздуми над станом історичної наукив Україні, шляхами її інтеграції у світовий історіографічний простір,мобілізації творчого потенціалу істориків на вирішення актуальнихі важливих наукових проблем.

СТЕПАНКОВ Валерій Степанович — доктор історичних наук, професор, фахівець у галузі української соціально-політичної історії раннього нового часу.

Провідними у його науковій творчості є питання, пов’язані з дослідженнямУкраїнської національної революції середини — другої половини XVII ст. та її місця в європейському революційному русі ранньомодерної доби, становлення Української ранньомодерної держави та її владних інституцій, внутрішньої та зовнішньої політики гетьманських урядів,процесів формування та розвитку української державної ідеї. Вчений досліджує діяльність української дипломатичної служби у XVII–

XVIIІ ст., становлення національних спецслужб, соціальну боротьбуукраїнців та її вплив на функціонування державної політичної системи тощо. Помітне місце у його доробку посідають джерелознавчі та історіографічні студії.

 

 

700,00 грн

Українці у Великій Британії

Назва: 

Українці у Великій Британії


Автори: Микола Тимошик
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  600
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
Серія:  Українці у світі

ISBN 978-966-922-182-7

 
   

 

620,00 грн

Детальніше...

«Твоїми говоритиму устами...». Іван Франко в контексті свого часу

Назва:

«Твоїми говоритиму устами...».
Іван Франко в контексті свого часу
 
Автори: Авт.­упоряд. М. Гнатюк

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  600, повнокольоровий друк
Розмір/формат: 84х108/16 (205x 260 мм)
Обкладинка: тверда
Серія:

ISBN 978-966-922-178-0

 
915,00 грн

Детальніше...

Олександр Шаров "Грошова глобалізація"

Назва:

Олександр Шаров "Грошова глобалізація"


Автори: Олександр Шаров
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  680
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Наукове видання

ISBN 978-966-922-191

 
    

  Історіософський трактат з питань геоекономічного поширення грошових відносин : монографія.

405,00 грн

Детальніше...

Петро Шелест "Вірю в розквіт моєї рідної України…"

Назва:

Петро Шелест "Вірю в розквіт моєї рідної України"

Автори: Олег Бажан
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  352
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-193-3

 При купівлі комплекту книг серії "Політичні портрети" діють знижки:
- комплект з двох-трьох книг серії - 5%
- комплект з чотирьох книг і більше - 10%
Знижка у "кошику" не відображається, а буде сформована менеджером після отримання замовлення.
380,00 грн

Детальніше...

М. Скуратовський " Ліворуч від президента"

Назва: :

М. Скуратовський "Ліворуч від президента"


Автори: : М. Скуратовський
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  256
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія:

Літературно-художнє видання

ISBN 978-966-922-192-6

 

Мемуари автора, який пройшов шлях від військового перекладача, викладача англійської та французької мов до офіційного перекладача Президента України та посла.

Паралельно з описом життєвого шляху автора читач знайомиться з подіями від 70­х років ХХ століття до початку ХХІ століття, представленими крізь призму його сприйняття: Афганістан, ситуа­ція у прифронтових державах Південної Африки, а також робота з Л. M. Кравчуком і Л. Д. Кучмою та багато іншого.

Розрахована на широке коло читачів.

 
 
290,00 грн

Детальніше...

Тарас Бульба -Боровець: "Ми не можемо ні на хвилину припиняти нашої боротьби"

Назва:

Тарас Бульба-Боровець " Ми не можемо ні на хвилину припиняти нашої боротьби"


Автори: Сергій Стельникович 
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  280
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-194-0

 При купівлі комплекту книг серії "Політичні портрети" діють знижки:
- комплект з двох-трьох книг серії - 5%
- комплект з чотирьох книг і більше - 10%
Знижка у "кошику" не відображається, а буде сформована менеджером після отримання замовлення.
315,00 грн

Детальніше...

Одесский набат. Поиски объединящего созидания

Назва: Одесский набат. Поиски объединящего созидания
Автори: Валентин Симоненко
Мова: російська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок:  280
Розмір/формат: 70x100/16
Обкладинка: палітурка
Видавництво: ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф"
ISBN 978-966-139-111-5
 
Книги партнерів
200,00 грн

Детальніше...

Регионы Украины: проблемы развития

Назва: Регионы Украины: проблемы развития
Автори: Валентин Симоненко
Мова: російська
Рік видання: 1997
Кількість сторінок:  264
Розмір/формат: 70x100/16
Обкладинка: палітурка
Видавництво: Наукова думка
ISBN 966-00-0162-2
 
Книги партнерів
150,00 грн

Детальніше...

Украинское Причерноморье: потенциальные возможности и перспективы развития

Назва: Украинское Причерноморье: потенциальные возможности и перспективы развития
Автори: Валентин Симоненко
Мова: російська
Рік видання: 1996
Кількість сторінок:  244
Розмір/формат: 84x108/32
Обкладинка: палітурка
Видавництво: Вища школа
ISBN 5-1-004663-8
 
Книги партнерів
100,00 грн

Детальніше...

Парламентське видавництво

Відділ маркетингу: (044) 272-12-61
Бухгалтерія: (044) 272-05-83
e-mail: vvrsub@gmail.com