ВІЙНА ПАМ`ЯТЕЙ Змагання за спадщину Київської Русі

Назва: ВІЙНА ПАМ`ЯТЕЙ  
Змагання за спадщину
Київської Русі
Автори: ВОЛОДИМИР РИЧКА

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  416
Розмір/формат: 60х84/16 (145х200мм), 
Обкладинка: тверда

ISBN 978-966-922-204-6

 
   

Книга присвячена осягненню довготривалих і запеклих зма-
гань української та російської інтелектуальних еліт за спадщину
Київської Русі.
У книзі відтворено історичні погляди середньовічних книжників
на києворуське минуле, уявлення науковців і письмен-
ників XVIII–ХХ ст. про правонаступництво народів Східної
Європи
на історичну спадщину Київської Русі. Розкрито спосо-
би одноосібного привласнення її імперською Росією та оскар-
ження такої парадигми українцями.
Видання розраховане на професійних істориків, викладачів
і студентів історичних та гуманітарних факультетів вищих навчальних
закладів.

 

410,00 грн

Детальніше...

Диалектика права. Книга 2. Первобытное право

Назва: Диалектика права. Книга 2. Первобытное право

Автори:: Олексій Ющик

Мова: русский

Рік видання: 2021

Кількість сторінок: 864

Розмір/формат: : 60х90/16 (145х215 мм)

Обкладинка: Палітурка

Серія:

ISBN 978-966-313-490-1

ISBN 978-966-922-199-5 ( кн.2)

В книге впервые в юридической науке рассмотрено первобытное право в качестве первоначального вида права как явления; исследуются предпосылки и условия его возникновения, характеризуются основные этапы его развития.

Отталкиваясь от общего учения о праве, разработанного в первой книге, автор конкретизировал общее понятие права применительно к возникновению последнего, его развитию в условиях первобытного общества и определению сущностных характеристик первобытного права, качественно отличающих его от исторически следующего за ним юридического права.

Применение диалектико­материалистической методологии исследования позволило по­новому раскрыть понятие права в его соотношениях с различными общественными институтами (власти, управления, нравственности, ре­лигии и др.), открывая возможность для критической оценки существующих учений о происхождении права, взглядов на первобытное право и формирования исходя из этого самостоятельной диалектической теории права.

Для ученых­обществоведов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических факультетов, всех, кто интересуется данной проблематикой.

Про автора:

    

Ющик Юлексій Іванович- доктор юридичних наук, професор,провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

495,00 грн

У "ЧЕРВОНОМУ" ВІДДІЛЕННІ

Назва: У "ЧЕРВОНОМУ" ВІДДІЛЕННІ
Автори: ОЛЕКСАНДР МОРОЗ

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  252
Розмір/формат: 60х84/16 (145х200мм), 
Обкладинка: тверда
Серія:

ISBN 978-966-922-176-4

 
    Пандемія деформує суспільне життя, загрожує життю конкретної людини. Вона мимоволі змушує хворого в думках повертатись до важливих моментів минулого, відверто оцінювати власне місце в ньому, аналізувати обставини, вчинки, їх наслідки. Згадувати тих, з ким перетиналися життєві дороги. Попри пояснювану станом здоров"я фрагментарність таких міркувань, присутність вічного "бути чи не бути"вимагає сповідальної чесності і щодо пройденого, і щодо не здійснених намірів. Намірів, що стосуються життя людей, суспільства, держави.

 

Детальніше...

Парламентське видавництво

Відділ маркетингу: (044) 272-12-61
Бухгалтерія: (044) 272-05-83
e-mail: vvrsub@gmail.com