Богдан Хмельницький: полководець, дипломат, державотворець

495,00 грн
Назва: Богдан Хмельницький: полководець, дипломат, державотворець
Автори: Валерій СМОЛІЙ, Валерій СТЕПАНКОВ
Мова: українська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок:  752
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Політичні портрети
ISBN 978-966-922-165-0
 При купівлі комплекту книг серії "Політичні портрети" діють знижки:
- комплект з двох-трьох книг серії - 5%
- комплект з чотирьох книг і більше - 10%
Знижка у "кошику" не відображається, а буде сформована менеджером після отримання замовлення.
 
 
 

 На ґрунтовних документальних матеріалах автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, що зумовили формування його світоглядних настанов та ціннісних орієнтацій, вплинули на політичний вибір. Гетьман, державотворець, політичний діяч, полководець, дипломат, людина – всі ці його іпостасі знайшли висвітлення на сторінках книги. 

 Постать Б. Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де живуть і мислять десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею фундатора і володаря Української держави ранньомодерної доби.

 Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України й долею її славетних постатей.

Про авторів: Валерій Смолій - академік НАН України, доктор історичних наук, професор, фахівець у галузі української історії доби середньовіччя і раннього нового часу. Пріоритетами його наукової творчості є проблеми еволюції українського козацтва; національно-визвольних змагань українського народу; формування суспільної свідомості українського соціуму; становлення національного етносу та самобутнього розвитку його культури; перебігу державотворчого процесу в Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.; міждержавних відносин у Центрально-Східній Європі раннього нового часу та місця і ролі в них українського фактора тощо, а також методологічні розробки, в яких відбито теоретичні роздуми над станом історичної науки в Україні, шляхами її інтеграції у світовий історіографічний простір, мобілізації творчого потенціалу істориків на вирішення актуальних і важливих наукових проблем.

Валерій Степанков - доктор історичних наук, професор, фахівець у галузі української соціально-політичної історії раннього нового часу. Провідними у його науковій творчості є питання, пов’язані з дослідженням Української національної революції середини — другої половини XVII ст. та її місця в європейському революційному русі ранньомодерної доби, становлення Української ранньомодерної держави та її владних інституцій, внутрішньої та зовнішньої політики гетьманських урядів, процесів формування та розвитку української державної ідеї. Вчений досліджує діяльність української дипломатичної служби у XVII–XVIIІ ст., становлення національних спецслужб, соціальну боротьбу українців та її вплив на функціонування державної політичної системи тощо. Помітне місце у його доробку посідають джерелознавчі та історіографічні студії.

 

Видання серії "Політичні портрети":

 

Розділи: Громадсько-політичні видання

Парламентське видавництво

Відділ маркетингу: (044) 272-12-61
Бухгалтерія: (044) 272-05-83
e-mail: vvrsub@gmail.com