Наукові видання

Заголовок
Коли і скільки заплатили Іуді Іскаріоту
Волошенко А. Антикорупційний дирижизм
Корупція: інституційна сутність та механізми подолання
Леонід Іванович Глібов – письменник, педагог, журналіст
Михальченко Н. И. Великий цивилизационный взрыв на рубеже ХХ–ХХІ веков
Міжнародне економічне право і процес
Міжнародне економічне право і процес: [монографія]
Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"
Науково-практичний коментар до Закону України "Про вищу освіту"
Олександр Шаров "Грошова глобалізація"
Паризька конвенція з охорони промислової власності. Коментар
Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т.
Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми)
Україна: політична історія XX — початок XXI ст.
Українська-політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали
Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку

Парламентське видавництво

Відділ маркетингу: (044) 272-12-61
Бухгалтерія: (044) 272-05-83
e-mail: vvrsub@gmail.com