Україна: Адміністративно-територіальний устрій (станом на 1 січня 2012 р.) - електронний примірник

99,00 грн

У довіднику “Україна: Адміністративно-територіальний устрій” відображені зміни, які відбулися з часу видання у 1987 році попереднього довідника “Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій”, що знайшло своє підтвердження у нормативно-правових актах (указах Президії Верховної Ради і постановах Верховної Ради Української РСР, постановах Верховної Ради України), повідомленнях про зміни в адміністративно-територіальному устрої України, оприлюднених у бюлетені Верховної Ради України “Відомості Верховної Ради України”.

Станом на 1 січня 2012 року наведені відомості про Автономну Республіку Крим, області, міста Київ і Севастополь, райони, міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим і районного значення, селища міського типу, міські, селищні, сільські ради, їхні центри і підпорядковані їм населені пункти, рік віднесення до категорії міст і селищ міського типу, адміністративне значення населених пунктів; алфавітні покажчики районів, міст, селищ міського типу, список міст, що мають районний поділ; алфавітний покажчик населених пунктів; алфавітні покажчики нових і старих найменувань; алфавітний покажчик населених пунктів, знятих з обліку у зв'язку зі включенням їх у межі міст і селищ міського типу або об'єднаних з іншими населеними пунктами, а також з виїздом або переселенням жителів; подано перелік та зміст нормативно-правових актів і повідомлень з адміністративно-територіального устрою, опублікованих у бюлетені “Відомості Верховної Ради України” після 1 січня 1987 року.

Призначений для працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців, а також для широкого кола читачів.


Україна: Адміністративно-територіальний устрій (станом на 1 січня 2012 р.) / Верховна Рада України; заг. ред. В. О. Зайчука; відп. ред. Г. П. Скопненко; упоряд. В. І. Гапотченко. — К. : Парламентське видавництво, 2012. — 784 с.

Розділи: Електронні офіційні видання

Парламентське видавництво

Відділ маркетингу: (044) 272-12-61
Бухгалтерія: (044) 272-05-83
e-mail: vvrsub@gmail.com