Українці у Великій Британії

395,00 грн
Назва: 

Українці у Великій Британії


Автори: Микола Тимошик
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  600
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
Серія:  Українці у світі

ISBN 978-966-922-182-7

 
   

 

 
 
 

На основі опрацьованих автором архівів та бібліотечних сховищ

у Великій Британії уперше узагальнено й осмислено феномен україн-

ської еміграції у цій країні. У хронологічній послідовности висвітлю-

ються становлення, здобутки та проблеми головних осередків українців:

Союзу українців, Спілки Української Молоді, Української Видавнича

Спілка, Об’єднання Бувших Вояків Українців, а також низки інших освіт-

ніх, культурологічних, допорогових, патріотичних об’єднань і груп на-

ших земляків на чужині. Окремо йдеться про засновану українцями пе-

ріодику, радіо та книговидання — і українською і англійською мовами.

Обшир, глибина, достовірність і лаконічність викладеного матеріа-

лу, сюжетний розвиток подій та властива цьому авторові документально-

публіцистична манера оповіді дають можливість користатися цією кни-

гою і як своєрідним довідником з історії українців у Великій Британії.

Для широкого кола читачів.

Про автора:Микола ТИМОШИК

Доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, член Національних спілок письменників і журналістів. Лауреат всеукраїнських премій ім. І. Огієнка, І. Франка, Б. Грінченка, С. Русової, П. Величковського, Я. Гальчевського, міжнародної премії родини Воскобійників (США). 2019 року за двотомник «Село» став лауреатом Шевченківської народної премії. Голова Фундації ім. митр. Іларіона (Огієнка). Засновник і директор науково-видавничого центру «Наша культура і наука». Народився 18 січня 1956 року в с. Данина Ніжинського р-ну Чернігівської обл. 1978 року закінчив факультет журналістики Київського університету. Професійний досвід журналіста, редактора, видавця набував у редакціях обласних газет «Радянська Буковина», «Молодий буковинець», Держкомвидаві України, видавництві «Либідь». З 1999 по 2010 рік — професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2011 року — професор, завідувач кафедри видавничої справи та мережевих видань Київського національного університету культури і мистецтв. Як учений із лекціями і науковими повідомленнями виступав на запрошення наукових, навчальних та освітніх закладів у Великій Британії, Бельгії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Китаї, Німеччині, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччині, США, Франції, Швейцарії та Швеції. Упродовж багатьох років результативно поєднує науково-викладацьку діяльність із практичною журналістикою. Як публіцист активно співробітничає із всеукраїнськими часописами «День», «Дзеркало тижня», «Літературна Україна, «Слово Просвіти». З 2018 року — головний редактор наукового журналу «Український інформаційний простір — Ukrainia n Information Space». Автор книг: «Голгофа Івана Огієнка» (1997), «Її величність — книга» (1999), «Лишусь навіки з чужиною...» (2000), «Історія видавничої справи» (2003, 2007), «Видавнича справа та редагування» (2004), «Видавничий бізнес» (2005), «Книга для автора, редактора, видавця» (2005, 2006, 2010), «Історія одного журналістського курсу» (2008), «Українська молодіжна преса» (2010), «Як редагувати…» (2012), «Українська книга і преса в Італії» (2015), «Українець я є…» (2015), «Українська книга: історична місія і реальність» (2016), «Село. Т. 1: Зійти з безпам’ятства» (2017), «Село. Т. 2: Трудний шлях відмосковлення» (2017), «Його бій за державність» (2017), «Запізніле вороття» (2017), «Українська книга і світ» (2018), «Основи редагування» (2019), «Іван Огієнко: «Як ти українець...» (2019). Упорядник, автор передмов, коментарів і видавець близько чотирьох десятків наукових і науково-популярних книг із різних ділянок українознавства. Ведучий кількох авторських програм по Національному радіо.

 

Парламентське видавництво

Відділ маркетингу: (044) 272-12-61
Бухгалтерія: (044) 272-05-83
e-mail: vvrsub@gmail.com